KredEx SA 40% ehitustoetusega pakett

Maksimaalse KredEx SA 40% ehitustoetusega (Ida-Virumaal 50%) projekteerimispakett sobib kõige paremini Tallinnasse ja Tartusse, kuna nendes linnades on määrusega nõutud rekonstrueerimise miinimum toetusemäär 25%. Samuti on nendes linnades suuremad kortermajad, mis võimaldab teostada sellest tulenevalt ka suuremaid investeeringuid.

Lisaks välispiirete, kütte- ja ventilatsiooni rekonstrueerimisele on võimalik vahetada välja amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustik ning soovikorral korrastada trepikojad.

40% toetuse saamiseks peab korterelamu rekonstrueerimisel täitma järgmised nõuded:

a) saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m2•a));

b) rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi;

c) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m2•K);

d) vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m2•K) ning paigaldama need soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled. Soojustuse tasapinda paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna liitekoha arvutuslik joonsoojusläbivus olema ≤ 0,05 W/(m•K). Aknad, mille vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata;

e) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse (soojusläbivuse tase U ≤ 0,12 W/(m2•K);

f) paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid;

g) korterelamu rekonstrueerimisel tagama ventilatsiooni vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või peab tagama kõikide järgmiste nõuete täitmise:

1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h;

2) ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed;

3) sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A);

4) väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s , pesuruumis 15 l/s ja köögis 8 l/s;

5) juhul, kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita (näiteks puudub korteril vajalik arv ventilatsioonišahte, olemasoleva ventilatsioonišahti ristlõike pindala ei ole piisav), siis loetakse käesoleva lõike punktides 3 ja 4 toodud õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamisega.

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

  • Välispiirete rekonstrueerimise põhiprojekt

    Seletuskiri, vaated, plaanid, sõlmed, avatäidete spetsifikatsioon

  • Kütte- ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise põhiprojekt

    Seletuskiri, vaated, plaanid, spetsifikatsioonid

  • Arvutusliku energiamärgise koostamine

  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise põhiprojekt

    Seletuskiri, vaated, plaanid, spetsifikatsioonid

Võta ühendust