KredEx SA ehitustoetuseta pakett

Kortermaju on võimalik rekonstrueerida ka nn. säästupaketina kaastes finatseerimiseks ühistu kogutud vahendeid ning pangalaenu. Selle projekteerimispaketi puhul on mõttekas soojustada kõik välispiirded, vahetada avatäited, paigaldada värskeõhuklapid ventilatsiooni tagamiseks ning rekonstrueerida küttesüsteem. Eesti Soojustusprojekt OÜ soovitab esmalt mõelda maksimaalse KredEx SA 40% ehitustoetusega projekteerimispaketi peale ning teise valikuna ilma ehitustoetuseta projekteerimispaketile.

NB! KredEx SA ehitustoetuseta pakett ei võimalda taotleda projekteerimisele 50% toetust. SA 40% ja 25% ehitustoetusega projekteerimispaketid võimaldavad taotleda projekteermistoetust 50% mahus peale kortermaja rekonstrueerimise lõppemist.

Täpsemalt saab lugeda Kredexi kodulehelt

Korterelamu rekonstrueerimise projekt peab täitma järgmised nõuded:

a)    saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi E (energiatõhususarv ETA ≤220 kWh/(m2•a));

b) saavutama korterelamu rekonstrueerimisega vähemalt 20%-lise arvutusliku energiasäästu soojusenergia tarbimiselt;

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

  • Välispiirete rekonstrueerimise põhiprojekt

    Seletuskiri, vaated, plaanid, sõlmed, avatäidete spetsifikatsioon

  • Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise põhiprojekt

    Seletuskiri, vaated, plaanid, spetsifikatsioonid

Võta ühendust