Lisateenused

Korteriühistute konsultatsioon nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja/või ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Põhirõhk on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust.

 

Korterelamu termopildistamine annab ülevaate hoone hetkeolukorrast. Termograafia käigus on võimalik tuvastada ehitise konstruktsioonielementide soojapidavust, niiskuse kahjustusi ning kontrollida erinevate liitekohtade kvaliteeti ja ka tehnosüsteemide korrasolekut.

 

Korterelamu energiaauditi eesmärgiks on kirjeldada mõõtmiste ja kogutud andmete analüüsi põhjal hoone energiakasutust ja tehnoseisundit ning teha ettepanekuid tervisliku sisekliima loomiseks, hoone tehnilise seisundi parandamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks. Energiaauditi olemasolu on hoone rekonstrueerimise ning laenu ja toetuste taotlemise eelduseks.

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

  • Korteriühistute konsultatsioon

  • Korterelamu termopildistamine

  • Korterelamu energiaaudit

Võta ühendust