Tehaseline elemendipõhine projekteerimine

Projekteerimis-ehitustöövõtu puhul tuleb tellijal enne pakkumise korraldamist või pakkujatega läbirääkimiste alustamist koostada lähteülesanne. Projekteerimis-ehitustöövõtu puhul sõlmib tellija lepingu ühe ehitusettevõtjaga, kes teostab nii projekteerimistöö kui ehitusepeatöövõtu. Eesti Soojustusprojekt OÜ ja tütarettevõte Balti Vara Ehitus OÜ teostab peatöövõtu korras puitelementidega korterelamute rekonstrueerimisi üle Eesti. Täpsemalt saab Kredex SA meetme kohta informatsiooni siit: https://kredex.ee/et/tehaseline-rekonstrueerimine

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

  • Geodeetiline alusplaan

  • Ventilatsioonikanalite uuringud

  • Välispiirete rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Kütte- ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Veevarustuse- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Üldelektri rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Päikesejaama põhiprojekt

  • Arvutusliku energiamärgise koostamine

  • Tehaselise puitelemendiga välisseina soojustamine

Võta ühendust