Tehaseline elemendipõhine projekteerimine

Eesti Soojustusprojekt OÜ ja tütarettevõte Balti Vara Ehitus OÜ teostab peatöövõtu korras tehaselist korterelamute rekonstrueerimisi üle Eesti.

Tehaselise rekonstrueerimise käigus paigaldatakse korterelamu välisseintele tehases toodetud välisseinaelemendid, mis sisaldavad soojustust, aknaid, ventilatsioonitorustikku ning lõppviimistlusega fassaadi. Tehaselise rekonstrueerimise eelisteks on ühelt poolt energiatõhususe ja korterite sisekliima paranemine ning märkimisväärne küttekulude vähenemine. Kuid samavõrra oluline on kogu protsessi kiirus – kuna tehases toodetud soojustuselemendid paigaldatakse otse maja olemasolevale fassaadile, on ehitusprotsess märkimisväärselt lühem ning majaelanikele vähem häiriv, kuna korterelamule ei paigaldata tellinguid. Välisseinaelemente on võimalik paigaldada igal aastaajal.

Täpsemalt saab Kredex SA meetme kohta informatsiooni siit: https://kredex.ee/et/tehaseline-rekonstrueerimine

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

  • Geodeetiline alusplaan

  • Ventilatsioonikanalite uuringud

  • Välispiirete rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Kütte- ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Veevarustuse- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Üldelektri rekonstrueerimise põhiprojekt

  • Päikesejaama põhiprojekt

  • Arvutusliku energiamärgise koostamine

  • Tehaselise puitelemendiga välisseina soojustamine

Võta ühendust